Saturday, 21 January 2012

Στην τελευταία εποχή..


Στην Χρυσή εποχή οι κυβερνήτες ήταν άγνωστοι.

Την επόμενη εποχή οι κυβερνήτες ήταν αγαπητοί και σεβαστοί.

Μετά ήρθε η εποχή που τους κυβερνήτες τους φοβόντουσαν. 

Και τέλος ήρθε η εποχή που τους μισούσαν.

Λάο Τσε, 6ος αιώνας π.χ.

No comments:

Post a comment